Thời điểm đầu tư thích hợp vào Bất động sản

  1. Việc xác định thời điểm là rất quan trọng bởi vì các dòng tiền vào hay dòng tiền ra sẽ tác động đến giá trị đầu tư.

1/ Quyết định đầu tư: Quyết định đầu tư bất động sản dựa vào giả định cho rằng dòng tiền mặt còn lại sau khi các đòi hỏi trước đó đã được đáp ứng. Số tiền đòi hỏi bao gồm: chi phí hoạt động, chi phí tài chính và thuế. Dòng tiền sau thuế này là dòng tiền được định giá bởi nhà đầu tư trên thị trường. Nhà đầu tư cần: · Đánh giá các hoàn cảnh tác động đến các dòng tiền mặt của một đầu tư bất động sản thực tế. · Liệt kê những sự kiện then chốt. Ví dụ: dòng tiền thu được từ một dự án căn hộ phụ thuộc vào số tiền thuê có thể thu được, số tiền này liên quan đến cung và cầu trên thị trường cho thuê căn hộ.

2/ Các động cơ đầu tư: Hoạt động đầu tư bất động sản phụ thuộc nhiều vào các nhân tố sau: Phương tiện xây dựng một bất động sản • Lòng tự hào về sở hữu • Hàng rào chống lại lạm phát • Tỷ suất thu lợi mong muốn trên vốn đầu tư. • Đa dạng hoá các mục tiêu của nhà đầu tư. •

  1. Việc xác định mục tiêu đầu tư thích hợp có ý nghĩa quan trọng để ra quyết định có hiệu quả. Rõ ràng là tất cả các cơ hội đầu tư sẽ không lôi cuốn tất cả các nhà đầu tư. Của cải sẽ giảm sút nếu nhà đầu tư không hiểu và không xác định cụ thể các mục tiêu trước khi cam kết bỏ tiền đầu tư. Lợi ích của đầu tư bất động sản Đầu tư vào bất động sản có rất nhiều lợi ích. Đó là lý do tại sao đầu tư vào bất động sản. Lợi ích đầu tư bất động sản có thể chia thành 6 phần: – Lợi tức là lợi ích cơ bản của rất nhiều loại dự án. Nhà đầu tư sẽ có lợi ích từ việc sở hữu mảnh đất bằng việc thu được lợi tức nếu lợi ích kinh tế của miếng đất cao hơn so với các tài sản khác trong khu vực. – Thay đổi giá trị bất động sản theo thời gian. Một số thay đổi có thể gây ra do lạm phát, một số khác có thể do thay đổi cung, cầu trên thị trường, những cải tiến trên mảnh đất, thay đổi về sở thích của người tiêu dùng, thay đổi nhu cầu của xã hội. – Lợi ích tài chính là lợi ích cơ bản của nhà đầu tư. Nhà đầu tư được hưởng lợi do dùng tiền vay để đầu tư trong khi chi phí vay tiền nhỏ hơn lợi ích mang lại do đầu tư. Nhiều nhà đầu tư có cảm giác rằng bởi vì phần lớn số tiền đầu tư cho bất động sản là đi vay nên lợi ích tài chính trong đầu tư BĐS lớn hơn so với các loại hình đầu tư khác. – Kiểm soát đầu tư là lý do khác khiến đầu tư cho BĐS trở nên hấp dẫn.