Thị trường Bất động sản văn phòng cho thuê được đánh giá cao

Cùng với xu thế chung của thế giới hiện nay, Việt Nam cũng đã và đang bước vào thời kỳ hội nhập, mở cửa giao lưu với tất cả các nước trên thế giới để cùng phát triển.Đặc biệt, sau khi gia nhập WTO thì nguồn vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng đáng kể. Có thể nói, thị trường Việt Nam là một thị trường tiềm năng để phát triển, sức hút của nó càng ngày càng lớn và di cùng với nó cũng là sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chúng ta đang có một cơ hội lớn và cũng là một thách thức. Một trong những thị trường tiềm năng đó chính là thị trường Bất động sản.Trong một vài năm gần đây, thị trường Bất động sản phát triển và luôn chịu ảnh hưởng trực tiếp sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nhiều công ty kinh doanh Bất động sản ra đời, nhiều sàn giao dịch Bất động sản được thành lập, nhiều tổ chức cá nhân đã tham gia vào thị trường mới mẻ đầy hấp dẫn này.

Do nhu cầu thành lập các công ty thương mại hay các văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài tại Việt Nam ngày càng lớn, đó chính là khó khăn cho các nhà quản lý hiện nay.Vấn đề đặt ra là quỹ đất của chúng ta là có hạn không thể nào đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của các nhà đầu tư, từ đó gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Đứng trước tình hình này, mô hình văn phòng cho thuê là một giải pháp hữu hiệu nhất.Nhưng không phải vì thế mà thị trường văn phòng cho thuê trở thành một thị trường hấp dẫn các nhà đầu tư. Có những giai đoạn thị trường văn phòng cho thuê cực nóng và cũng có những giai đoạn thị trường này trở nên trầm lắng, thiếu sức thu hút không chỉ người đi thuê mà còn với cả nhà đầu tư. Đặc biệt là thị trường bất động sản Hà Nội, cụ thể là thị trường văn phòng cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội, những nghiên cứu gần đây về thị trường này đáng được quan tâm, điều đó cho thấy tốc độ phát triển kinh tế nói riêng và sự phát triển nói chung của thủ đô của Việt Nam ngày càng tăng trưởng.