Thực trạng phân cấp quản lý và sử dụng ODA tại Việt Nam giai đoạn 1993-2004

ODA là một nguồn vốn quan trọng của ngân sách. Phần lớn ODA được các nhà tài trợ cung cấp xho Chính phủ Việt Nam theo hình thức tín dụng ưu đãi. Chính phủ phải thống nhất quản lý nhà nước về ODA trên cơ sở phân cấp, tăng cường trách nhiệm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, tăng cường trách nhiệm và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các cơ quan quản lý ngành và địa phương. Quá trình thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA phải tuân theo các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, Quy chế vay và trả nợ nước ngoài và chế độ hiện hành khác của nhà nước. Đồng thời ODA cũng phải tuân theo những quy chế của nhà tài trợ. Sự phân cấp quản lý sử dụng ODA được thể hiện trong Nghị định 17/2001/QĐ-CP về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ngày 4/5/2001. Theo nghị định này, việc phân cấp ở các công đoạn cụ thể trong chu trình quản lý và sử dụng ODA như sau:

1.1 Phân cấp thẩm quyền phê duyệt nội dung chương trình, dự án ODA (Điều 20) (1) Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt các chương trình, dự án ODA nhóm A, bao gồm :

– Các chương trình tín dụng, dỗ trợ cán cân thanh toán sử dụng vốn ODA

– Các chương trình, dự án phát triển cấp quốc gia, cấp ngành hoặc kiên vùng lãnh thổ sử dụng vốn ODA

– Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA có mụ tiêu liên quan đến thể chế và chính sách nhà nước, pháp luật, cải cách hành chính, văn hoá thông tin, an ninh, quốc phòng ( không phụ thuộc vào quy mô vốn)

– Các chương trình, dựa án sử dụng vốn ODA có mức vốn đầu tư theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng. Viêc quy đổi đồng tiền từ của nước tài trợ sang tiền Việt Nam thực hiện theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại thời điểm lập văn kiện dự án đầu tư sử dụng vốn ODA. Các chương trình, dự án hỗ trợ kĩ thuật sử dụng vốn ODA có mức vốn từ 1 triệu USD trở lên. (2) Thủ trưởng cơ quan chủ quản phê duyệt các chương trình, dự án ODA không quy định tại (1). Khi ra quyết định phê duyệt, Thủ trưởng cơ quan chủ quản phải căn cứ vào các lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA, căn cứ vào hiệu quả kinh tế xã hội của chương trình, dự án ODA, Danh mục chương trình, dự án ODA đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt và phải chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.

## Người nắm giữ 16 triệu “linh hồn” chuột Chỉ cần nhắc đến “Chú Tý” thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến ông ” Thiều chuột” – người đã tiêu diệt hơn 16 triệu con chuột, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho Nhà nước. – Tại triển lãm quốc tế Agro Việt 2008 tạiTP HCM, nhà sáng chế – bẫy không cần mồi của [vua diệt chuột](http://pestcarepro.com/diet-chuot/gioi-thieu-phuong-phap-diet-chuot) Quang Thiều đã bán được hơn 1 vạn chiếc chỉ trong 3 ngày đầu tiên của Hội chợ. – Trong lần diệt chuột ở Bắc Ninh, ông Thiều quăng bẫy bắt được hơn 260kg chuột đồng. Bên cạnh những thành tích mà ông Thiều đạt được, ông cũng phải chịu không ít tai nạn từ nghề này như: bọ chét ký sinh trên cơ thể chuột bám vào người, loại dị ứng này không có thuốc nào chữa được, chỉ có tắm bằng nước lá bấn mới hết. Còn nữa, những lần bẫy chuột trên đồng thì bẫy phải rắn, rắn chết nhưng nọc độc vẫn còn, đến khi ra tháo bẫy thì trúng nọc rắn… Và để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao của khách hàng [PestCARE](http://pestcarepro.com) giới thiệu phương pháp diệt chuột hiệu quả, an toàn. Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và khảo sát dịch vụ sớm nhất. **HOTLINE: 0938 217 366  |  FREE CALL: 1800 1217 | http://pestcarepro.com/**

.