Giải pháp kiến trúc nhà ở cho công nhân

        Dựa trên các đặc điểm và nguyện vọng của công nhân để có nhưng giải pháp kiến trúc phù hợp. Bên cạnh đó, cần áp dụng những công nghệ mới trong xây dựng nhà ở để hạ giá thành nhà cho công nhân thuê, mua hoặc thuê mua.

        Kiến trúc nhà ở cho công nhân lao động ở các KCN, cần phát triển loại hình nhà tập thể bao gồm nhà chung cư, nhà thấp tầng, nhà khung lắp ghép công nghiệp. Nhưng bên cạnh đó, loại nhà ở gia đình cũng cần được quan tâm vì 14,3 % lao động ở các KCN đã lập gia đình. Có những mẫu thiết kế đối với nhà tập thể và nhà ở gia đình phù hợp với đặc điểm của cuộc sống gia đình và sống tập thể.

        Giải pháp kiến trúc nhà ở được chọn phải phù hợp với điều kiện thu nhập, cuộc sống tập thể hiện tại nhưng phải linh hoạt khi cần phát triển mở rộng diện tích căn hộ trong tương lai do thu nhập tăng hay lập gia đình. Trong tương lai, những hộ độc thân sẽ lập gia đình, lúc đó họ có nhu cầu mở rộng diện tích căn hộ đang ở. Vì vậy, cần có giải pháp thiết kế nhà ở tập thể có thể áp dụng như mẫu thiết kế nhà ở gia đình. Có những biện pháp ngăn chia không gian đảm bảo sự độc lập cho các hộ tập thể trước mắt nhưng phải thuận lợi cho công tác cải tạo khi phát triển thành hộ gia đình mà không phải tốn nhiều công và chi phí.

        Giải pháp thiết kế phải đáp ứng các yêu cầu tiện nghi tối thiểu để đáp ứng cho nhu cầu nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lao động của công nhân. Chất lượng nhà ở phải đảm bảo đời sống ổn định, an toàn, phát triển bền vững… Các trang thiết bị đơn giản, dễ thay thế, được thiết kế theo các kích thước tiêu chuẩn để tận dụng triệt để không gian chứa đồ.

        Việc thiết kế nhà ở phải đảm bảo thân thiện với môi trường, tận dụng được những ưu điểm của kiến trúc truyền thống, kết hợp với tiến bộ xã hội nhưng vẫn phù hợp với khí hậu, cảnh quan khu vực. Chú ý trong khi thiết kế, nhà cần lựa chọn các hướng tốt để tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên, giảm chi phí trong quá trình sử dụng cho công nhân.