Giải pháp về quy hoạch nhà ở công nhân

        Công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng và cần được chính quyền các địa phương quan tâm ngay từ đầu. Quy hoạch khu nhà ở cho công nhân cần đáp ứng được những yêu cầu của quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của địa phương do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; các vấn đề xã hội học, đặc điểm và nguyện vọng của công nhân; những dự báo về phát triển các KCN ở Việt Nam đến 2020; những tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế quy hoạch.

        Khi thiết kế quy hoạch chi tiết một khu nhà ở cho công nhân KCN phải xác định được mối quan hệ giữa khu nhà ở với KCN, khu nhà ở với khu dân cư đô thị hiện có từ đó có những đề xuất kiến nghị điều chỉnh hay tuân thủ theo quy hoạch xây dựng chung. Ngoài ra, những mối quan hệ đó có thể giúp cho việc lựa chọn địa điểm quy hoạch phát triển nhà ở và quỹ nhà ở. Từ đó, có những biện pháp tổ chức không gian nhà ở cho công nhân KCN:

        Quy hoạch xây dựng khu nhà ở cho công nhân thành khu vực tập trung. Quy hoạch theo hướng này có ưu điểm là có thể thống nhất được giải pháp quy hoạch thiết kế đô thị, giải pháp quy hoạch thiết kế KCN và khu dân cư, tận dụng điều kiện cơ sở hạ tầng của đô thị để đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và thuận lợi cho vấn đề quản lý. Ngoài ra còn có ưu điểm là tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia các công tác dịch vụ ngoài giờ (làm thêm) tăng thu nhập, hoà nhập hơn với cộng đồng.

        Quy hoạch xây dựng khu nhà ở cho công nhân bên cạnh KCN. Giải pháp này có ưu điểm là tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại cho công nhân. Tận dụng được thời gian để tham gia các hoạt động khác như nghỉ ngơi, giải trí hoặc để gia công, chế biến bán sản phẩm tại nhà không những mang lại lợi ích cho công nhân mà cho cả KCN. Trong trường hợp này, cả KCN và khu nhà ở công nhân đều nằm ở xa đô thị, nên trong quá trình quy hoạch thiết kế xây dựng cần chú ý đến các công trình phục vụ công cộng như nhà trẻ, trạm y tế, các khu giải trí…