Giảm chi phí về giá đất nhà ở công nhân

        Để làm tăng lượng cung “vẫn chưa cõng nổi cầu” như hiện nay, phải khuyến khích được sự tham gia vào đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm phục vụ cho nhu cầu về nhà ở cho công nhân các KCN. Nhà nước cần phải có những ưu đãi về chính sách đất đai để làm giảm chi phí về quỹ đất của các doanh nghiệp.

        Để giảm những chi phí vào quỹ đất của các doanh nghiệp như phải mua đất hai lần, một lần của nhà nước, một lần của dân thì nhà nước sẽ hỗ trợ khoản tiền bồi thường về đất, công trình trên đất, tái định cư… Phía các doanh nghiệp sẽ nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng cho nhà nước. Có như vậy, tiến trình thực hiện nhà ở cho công nhân mới sớm được hoàn thiện.

        Đối với chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở cho công nhân KCN từ nguồn vốn ngân sách (kể cả các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng nhà ở cho công nhân do nhà nước đặt) cần được hỗ trợ miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

        Miễn nộp thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho tất cả các loại diện tích không được phép xây dựng bao gồm có: Diện tích đất nằm trong chỉ giới xây dựng; Diện tích đất nằm trong hành lang an toàn bảo vệ đường bộ; Diện tích đất nằm trong phạm vi khoảng lùi xây dựng của toàn bộ dự án; Diện tích đất thuộc hệ thống giao thông: vỉa hè, đường của cả dự án.