Hướng để giải quyết những bất cập về nhà ở công nhân

        Điển hình hoá những thiết kế và xây dựng nhà ở cho công nhân khi đã có những tiêu chuẩn cụ thể liên quan, để nhằm mục đích giá thành thuê nhà sẽ giảm và nhanh chóng giảm dần sự mất cân đối giữa cung và cầu hiện nay.

        Tăng quỹ nhà ở cho công nhân với sự tham gia cả trực tiếp và gián tiếp của nhà nước. Do việc đầu tư vào các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân các KCN hiện hay có hiệu quả rất thấp, sự tham gia của nhà nước để sớm tạo ra được quỹ nhà cho công nhân. Bên cạnh đó, cần sử dụng ngân sách Nhà nước đặt hàng các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng các khu nhà ở cho công nhân thuê dưới sự giám sát của cơ quan quản lý và theo tiêu chuẩn do địa phương đề ra.

        Vận động sự tham gia kết hợp của nhiều thành phần, gồm trước hết là sự nỗ lực từ phía người lao động, trách nhiệm của tổ chức sử dụng lao động, với chính sách hỗ trợ về nhiều mặt của nhà nước và sự góp sức của cả cộng đồng.

        Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân và người dân gần khu vực có các KCN, xây dựng nhà ở cho công nhân thuê nhưng phải đảm bảo theo quy hoạch và mẫu thiết kế của địa phương và việc thực hiện cần có sự giám sát của các cơ quan quản lý. Ưu thế của những chủ thể cung ứng nhà ở cho công nhân nói trên là có sẵn đất đai, nên tránh được việc phải bỏ ra khoản đầu tư lớn để thuê đất vì vậy họ sẽ cho thuê các căn nhà có chất lượng, có thể cho thuê với giá hợp lý.