Hướng phát triển nhu cầu về nhà ở công nhân

        Xu hướng phát triển KCN phản ánh được phần nào sự quan tâm của Chính phủ đối với việc hình thành và phát triển các KCN. Trong quy hoạch phát triển của các địa phương, bố trí quỹ đất dự trữ cho phát triển KCN sau năm 2015, đối với các tỉnh có điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển KCN, khi các KCN đã được thành lập có tỷ lệ lấp đầy trên 60 % thì sẽ được thành lập tiếp các KCN mới để đáp ứng nhu cầu phát triển KCN. Trong thời gian tới, với sự thành lập mới và mở rộng của các KCN dẫn đến tình hình lao động trong các KCN có nhiều thay đổi. Xu hướng biến đổi dễ nhận thấy nhất đó là nhu cầu về công nhân tăng mạnh, tất yếu sẽ dẫn đến hệ quả là nhu cầu về nhà ở cho công nhân cũng tăng mạnh.

        Dự báo về dân số nước ta có tốc độ tăng dân số giảm dần qua các giai đoạn nhưng do quy mô dân số lớn nên vẫn gia tăng mạnh. Cụ thể, đến năm 2015 dự báo sẽ tăng lên khoảng 91.3 triệu dân với tỷ lệ tăng 1.14%; đến năm 2020 lên đến 95.9 triệu dân với tỷ lệ tăng 0.99%. Quy mô dân số lớn dẫn đến thị trường lao động dồi dào, đó là một trong các điều kiện để các KCN mở rộng sản xuất. Nhu cầu lao động tăng dẫn đến nhu cầu về nhà ở của công nhân cũng tăng theo.

         Về phát triển kinh tế, dự tính giá trị tổng GDP năm 2020 có thể đạt gấp 4 lần mức của năm 2000. Như vậy, mức độ tăng trưởng GDP bình quân của suốt giai đoạn 2001-2020 phải là 7,2%/năm. Giá trị GDP tính theo đầu người (theo phương pháp PPP) sau 20 năm của nước ta sẽ tăng khoảng 3,3 – 3,6 lần. Với tốc độ này, tại thời điểm năm 2020, GDP của nước ta sẽ tăng gấp 5 lần so với năm 2000. Mức sống của đại bộ phận nhân dân được nâng cao, thu nhập của người dân sẽ được cải thiện, thu nhập của công nhân lao động tại các KCN cũng sẽ được nâng cao. Từ đó, nhu cầu về nhà ở của công nhân không chỉ tăng về số lượng mà còn thay đổi về chất lượng.

        

 

Xem xe oto Nơi bạn có thể đặt trọn niềm tin.