Vai trò của nhà ở đối với công nhân Khu công nghiệp

Nhà ở cho công nhân trong các KCN là một nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất của các doanh nghiệp, đem lại lợi ích trước mắt cho địa phương và lợi ích lâu dài cho đất nước. Vai trò của nhà ở được thể hiện cụ thể như sau:

Nhà ở có vai trò quan trọng đặc biệt đối với công nhân các KCN. Xây dựng và phát triển các KCN luôn có nhu cầu sử dụng lực lượng lao động rất lớn. Lực lượng lao động tại các địa phương có các KCN thường chỉ đáp ứng được trên 1/3 nhu cầu, còn lại là lao động từ những vùng, địa phương khác đến. Một số lượng lao động lớn từ ngoại tỉnh đến các vùng này làm việc tập trung tại các KCN trong điều kiện là tách biệt với gia đình của họ.

Nhà ở đối với người công nhân lao động ở các tất cả các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau có vai trò rất quan trọng như để thúc đẩy sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhưng, do phần lớn những công nhân trong các KCN, họ sống xa gia đình nên ngoài những vai trò trên, nhà ở đặc biệt quan trọng hơn trong việc đảm bảo một cuộc sống cân bằng, ổn định khi sống trong gia đình quen thuộc.

Tạo động lực để thúc đẩy sức lao động của người công nhân KCN: Động lực về vật chất. Trước hết, nhà ở là nơi giúp công nhân tái sản xuất một phần sức lao động của mình;        Động lực về tinh thần. Ngoài việc đem lại những đảm bảo đời sống vật chất cho công nhân thì nhà ở còn giúp đem lại những lợi ích lớn về mặt tinh thần.        

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các KCN: Công nhân sẽ yên tâm sản xuất lao động. Khi “an cư” thì công nhân không những sẽ yên tâm sản xuất, mà có điều kiện để được đào tạo tốt góp phần nâng cao chất lượng lao động. Công nhân sẽ gắn bó với doanh nghiệp. Đó cũng chính là một trong những nguyện vọng của công nhân vì họ muốn có một công việc, một cuộc sống ổn định